Nieuwsbrief 1, 2014 : Aanpak van (vergeten) milieuproblemen en een Groene Agenda voor duurzame ontwikkeling

werkzaamheden opruiming pesticiden

Terugblik op 2013 en verder in 2014

Kirgizië 2009: bewoners graven DDT op uit pesticiden stortplaats om die te verkopen op lokale markt

Kirgizië 2009: bewoners graven DDT op uit pesticiden stortplaats om die te verkopen op lokale markt

Milieukontakt International is een non-profit organisatie die werkt aan concrete en duurzame oplossingen voor (onderschatte) milieuproblemen.

Zo levert Milieukontakt een belangrijke bijdrage aan het opruimen van verouderde pesticiden in voormalige Sovjet-republieken. Een ander voorbeeld van het werk van Milieukontakt is de Groene Agenda ontwikkelingsstrategie.

De Groene Agenda methode voor het ontwerpen van een ontwikkelingsstrategie voor rurale gebieden, dorpen of stadswijken werd in Milieukontaktprojecten over de laatste tien jaar ontwikkeld en is beproefd in meer dan tien landen.

Niet de problemen, maar juist lokale natuur- en cultuurhistorische waarden staan centraal in een Groene Agenda. Door samenwerking met lokale stakeholders (omwonenden, autoriteiten, experts of andere belanghebbenden) realiseert Milieukontakt duurzame oplossingen.

 

Steun ons werk!

meisje uit Tash Bulak (Kirgizie)

meisje uit Tashbulak (Kirgizie)

Milieuproblemen zoals het probleem van de vergeten voorraden landbouwgif hebben een grensoverschrijdend karakter.

Deze problemen worden niet opgelost door het verbeteren van de handelsrelaties met die landen.

Wij kunnen uw donatie goed gebruiken om te helpen voorkomen dat de gifstoffen in het internationale milieu terecht komen.

Steun ons werk hier of stort uw bijdrage op rekening NL49 INGB 0000 0035 03 t.n.v Milieukontakt International

Risicogroepen in Kirgizië

Half vergeten pesticidenstortplaatsen zijn een directe bedreiging voor mens en milieu in bijna alle voormalige Sovjetrepublieken. In 2011 werden in Kirgizië bijna honderd dorpsbewoners ernstig ziek na het consumeren van vergiftigd vlees. Deze mensen hadden vlees gegeten afkomstig van vee dat water had gedronken op de pesticidenstortplaats Suzak A. in de zuidelijke provincie Jalal Abad.

Milieukontakt, Green Cross Zwitserland, de Kirgizische organisaties Ekois en Green Light, en het Nederlands ingenieursbedrijf Tauw besloten daarop om gezamenlijk in actie te komen en de acute risico’s van deze gevaarlijke stortplaats te reduceren.

kirgizie - stortplaats veilig afgedekt

Kirgizië 2014: Er staat een nieuw stevig hek om de stortplaats, de site is veilig afgedekt

Een bewaker zorgt dat niemand in de buurt van het gif komt

Een bewaker zorgt dat niemand in de buurt van het gif komt

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd het hek dat om deze stortplaats stond weggehaald door lokale bewoners om het metaal voor oud ijzer te kunnen verkopen. Ze hadden vervolgens de pesticiden uitgegraven om illegaal op lokale markten te verkopen en daarbij veel pesticiden gemorst met als gevolg dat de grond rondom de stortplaats ook vervuild raakte. Nu staat er een nieuw en stevig hek om de stortplaats. De site is veilig afgedekt om verdere verontreiniging te voorkomen.

Ook werd er een klein wachthuis gebouwd op een heuvel, waarvandaan er goed zicht is op de stortplaats. De lokale autoriteiten zorgden ervoor dat er permanent toezicht is op de stortplaats door de bewaker en zijn familie een huurcontract te geven van een walnotenboomgaard verder heuvelopwaarts. Op deze manier kan de bewaker van de stortplaats direct in zijn eigen onderhoud voorzien terwijl hij tegelijkertijd een oogje in het zeil houdt.

Voor de jonge gouverneur van het Suzak rayon, Mr. Mirzahmedov, was de stortplaats een waar hoofdpijndossier. Nooit was er genoeg budget om de problemen op te lossen. Hij is dan ook erg blij met het initiatief van Milieukontakt: “Met deze internationale steun kunnen we eindelijk deze stortplaats beter controleren en kunnen we ervoor zorgen dat er geen nieuwe ongelukken gebeuren!”

Milieukontakt en partners zoeken nu naar fondsen om vergelijkbare kleinschalige en zeer doeltreffende projecten uit te voeren bij stortplaats Suzak B. in Kirgizië en In Tadzjikistan waar vluchtelingen hun huis boven op illegaal begraven voorraden pesticiden gebouwd.

FAO EU project in landen van de voormalige Sovjet-Unie

Capaciteitsopbouw voor inventarisatie, management planning….

Capaciteitsopbouw voor inventarisatie, management planning…

Milieukontakt werkt sinds 2008 samen met FAO, de Voedel- en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties in internationale pesticidenprojecten. Op dit moment is Milieukontakt een belangrijke partner in het EU FAO project Improving capacities to eliminate and prevent recurrence of obsolete pesticides as a model for tackling unused hazardous chemicals in the former Soviet Union, een project op het gebied van capaciteitsopbouw met betrekking tot (verouderde) pesticiden.

Milieukontakt ondersteunt landen bij het maken van inventarisaties van verouderde pesticiden, bij het maken van milieumanagementplannen voor het herpakken van de voorraden verouderde pesticiden en bij het ontwikkelen van informatiecampagnes over verouderde pesticiden en pesticidengebruik. Het project is momenteel actief in Armenië, Wit-Rusland, Georgië, Moldavië, Kirgizië en Oekraïne.

Herpakken van oude DDT voorraden in Georgië, Kirgizië en Tadzjikistan

waarschuwingsbord georgie

Ziektes als gevolg van besmetting treden vaak pas na jaren aan het licht voor velen blijft het een abstract gevaar. Alleen goede voorlichtingscampagnes kunnen hier verandering in brengen

Sinds 2011 voert Milieukontakt een project uit Georgië, Kirgizië en Tadzjikistan in samenwerking met Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), Green Cross Zwitserland en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): Demonstrating and Scaling Up Sustainable Alternatives to DDT for the Control of Vector Borne Diseases in Southern Caucasus and Central Asia.

Milieukontakt ondersteunt hierbij deze drie landen bij het herpakken van oude voorraden DDT. DDT is een pesticide die verboden is voor gebruik in landbouw maar nog wordt wel wordt toegestaan ter voorkoming van malaria. WHO onderzoekt gezondere alternatieven voor effectieve malariabestrijding in een aantal gemeenschappen in Georgië, Kirgizië en Tadzjikistan.

Opruimen van oude pesticiden

…. herpakken en destructie

Eind 2013 ondersteunde Milieukontakt het herpakken van 17 ton DDT in At-Bashy in Kirgizie. Het dak van de opslagplaats waar deze DDT lag stond op instorten en het Ministerie van Gezondheid – de eigenaar van de opslagplaats – vreesde dak het dak wel eens zou kunnen instorten als er in de winter veel sneeuw zou vallen. De 17 ton DDT werd uit de opslagplaats gehaald, herpakt en vervolgens in een grote metalen container geplaatst.

Naar verwachting wordt er in 2014 of 2015 een grote centrale opslagplaats gebouwd in het land waar dan ook de 17 ton herpakte DDT kan worden opgeslagen totdat alle verouderde pesticiden uit het land kunnen worden geëxporteerd voor vernietiging in een internationaal gecertificeerde verbrandingsinstallatie.

In een follow-up project wil Milieukontakt zich richten op met DDT vervuilde grond. Door middel van verschillende remediatietechnieken (zoals phyto-remediatie of bioremedieatie) kan deze grond aanzienlijk schoner worden gemaakt.

 

CAH Vilentum

Groene Agenda planning in Moldavië

Groene Agenda planning in Moldavië

Internationale studenten van de Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum hebben in de afgelopen jaren regelmatig stage bij Milieukontakt gedaan. Af en toe nodigde CAH Vilentum Milieukontakt uit voor gastcolleges . In 2013 besloten CAH Vilentum en Milieukontakt om nauwer samen te werken met een Introductiecursus Groene Agenda voor Rurale Ontwikkeling.

De cursus is gebaseerd op de Groene Agenda projecten voor duurzame ontwikkeling zoals die in het afgelopen decennium in Oost-Europa, de Kaukasus en op de Balkan werden uitgevoerd. Studenten onderzochten de Groene Agenda aanpak en ontwierpen Groene Agenda ontwikkelingsplannen voor rurale gemeenschappen in hun geboortelanden Letland, Hongarije, Tsjechië, Roemenië, Italië, Portugal en Brazilië.

  • Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen

    Laatste nieuwsbrief

    nieuwsbrief-2015-2
  • Support Milieukontakt

    ONLINE DONEREN
  • Archives

  • Categories

Milieukontakt International
building capacities - involving citizens - solving environmental problems

Theme Fadtastic by Andrew Faulkner.

Creative Commons License
Milieukontakt Website by Milieukontakt International is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 3.0 Netherlands License.