Nieuwsbrief 2015-2

Dit is alweer de tweede nieuwsbrief in 2015. In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat in de volgende nieuwsbrieven telkens een bepaalde regio centraal zou staan. Als eerste zijn onze projecten in Centraal-Azië aan de beurt. In deze regio zijn we momenteel in Kirgizië en Tadzjikistan zeer actief:

Het DDT-project in Tadzjikistan en Kirgizië

Sinds 2012 is Milieukontakt actief als partner in een project van UNEP (United Nations Environmental Programme) dat voor een groot deel door GEF (Global Environmental Facility) wordt gefinancierd. Dit project heeft twee doelen: het testen van alternatieven voor het gebruik van de pesticide DDT ter bestrijding van malaria in Georgië, Kirgizië en Tadzjikistan, en daarnaast het opruimen van oude voorraden DDT en andere verouderde pesticiden in deze landen. DDT is een verboden pesticide, een zogeheten POP (Persistent Organic Pollutant, ofwel persistente organische verontreinigende stof), die ernstige schade aan de gezondheid en het milieu toebrengt. In de landbouw mag deze pesticide niet meer worden gebruikt, maar DDT wordt nog wel toegestaan voor de bestrijding van malaria. In een aantal demonstratieprojecten probeert de WHO (World Health Organisation) in bovengenoemde landen alternatieven te testen (zoals het gebruik van klamboes die zijn geïmpregneerd met insectenwerende stof of de inrichting van visvijvers waarin de vissen de larven van malariamuggen eten). Hoewel malaria niet grootschalig voorkomt in Centraal Azië (zoals bijvoorbeeld wel in Afrika), is de verwachting dat het aantal gevallen toch toe zal nemen door de klimaatverandering.
Samen met onze Zwitserse partner Green Cross concentreert Milieukontakt zich op de milieukant van dit vraagstuk en ondersteunen wij het herverpakken van oude voorraden DDT in deze drie landen. In de landbouw is DDT intensief toegepast en in de voormalige Sovjet-Unie liggen nog heel veel voorraden DDT en andere pesticiden in oude opslagplaatsen van de voormalige grote collectieve boerderijen.

Gescheurde zakken DDT onder een lek dak

Theoretische instructie aan soldaten van het Ministerie van Noodsituaties (juni 2015) Deze soldaten helpen bij het herverpakken in Tadzjikistan.

Theoretische instructie aan soldaten van het Ministerie van Noodsituaties (juni 2015) Deze soldaten helpen bij het herverpakken in Tadzjikistan.

In 2013 hebben wij 17 ton DDT herverpakt en opgeslagen in scheepscontainers in de stad At-Bashy in Kirgizië. Deze DDT werd beheerd door het Ministerie van Gezondheid om te gebruiken bij een eventuele uitbraak van malaria. Het Ministerie meldde ons echter dat ze de DDT niet langer hiervoor wilden gebruiken en bovendien dat de DDT in gedeeltelijk gescheurde zakken in een oude opslagplaats lag, waarvan het dak op instorten stond. Kortom; de DDT dreigde in het milieu terecht te komen en er moest snel iets aan worden gedaan.
Dit jaar willen wij in zowel Kirgizië als Tadzjikistan meer DDT-voorraden herverpakken en veilig opslaan. We hebben net een afvalverwerkingsbedrijf ingeschakeld dat nu in Tadzjikistan 100 ton DDT en verwante pesticiden aan het herverpakken is volgens internationale normen. Milieukontakt organiseert dit proces en verzorgt de contacten met het Milieucomité in Tadzjikistan (een Ministerie van Milieu is er niet in dit land). Daarnaast organiseren we tijdens het herverpakken ook een informatiecampagne samen met een lokale NGO om uit te leggen waarom er mannen in witte pakken rondlopen en wat ze doen, en om de lokale bevolking te informeren over de gevaren van verouderde pesticiden.

Succesvolle aanpak rond Kirgizische stortplaats vindt navolging

Herverpakkingsteam hard aan het werk in Tadzjikistan, juni 2015

Herverpakkingsteam hard aan het werk in Tadzjikistan, juni 2015

In nieuwsbrief nummer 1 uit 2014, berichtten wij u al over het succesvolle initiatief van Milieukontakt om samen met een groep Kirgizische en internationale organisaties de acute risico’s voor mens en milieu terug te brengen rond stortplaats Suzak A in Zuid-Kirgizië. Dit in afwachting van een duurzame oplossing op de langere termijn. Maatregelen als het bouwen van een stevig hek, bewaking en het voorkomen van erosie kunnen verdere verspreiding van de giffen voorkomen. Deze activiteiten werden afgesloten en de aanpak wordt nu overgenomen in het bovengenoemde UNEP DDT-project.

Lokale bevolking graaft verouderd gif illegaal op voor gebruik in moestuinen

Rond Suzak B, een tweede pesticidenstortplaats, willen we de risicoreductiemaatregelen van Suzak A herhalen zodat het er veiliger wordt en men niet hier meer illegaal pesticiden opgraaft om die te verkopen op de lokale markt. Helaas zijn verouderde pesticiden zoals DDT nog erg populair en worden ze door de bevolking illegaal gebruikt op akkers en in moestuinen.
Inmiddels zijn we ook al bezig met de voorbereiding van een nieuw UNEP-project. In dit project zullen de grote stortplaatsen in Kirgizië en Tadzjikistan aan worden gepakt. De pesticiden zullen worden herverpakt en uiteindelijk vernietigd in verbrandingsinstallaties in Europa. Het duurt lang voordat de export en vernietiging van de chemicaliën georganiseerd kan worden en het vraagt aanzienlijke budgetten. Dan zijn er ook nog andere belemmeringen. Vooralsnog verbiedt Rusland bijvoorbeeld het vervoer van gevaarlijk chemisch afval over haar grondgebied. Milieukontakt hoopt genoeg fondsen te kunnen aanboren om samen met UNEP, Green Cross en andere partners het probleem met verouderde pesticiden in deze landen in de komende jaren op te lossen!

Vluchtelingenhuizen gebouwd op een illegale pesticidenstort

Voorlichtingsbijeenkomst bij Kanibadam (maart 2015)

Voorlichtingsbijeenkomst bij Kanibadam (maart 2015)

De Universiteit van Noordwest-Zwitserland vroeg Milieukontakt dit jaar deel te nemen aan een evaluatiemissie naar Tadjikistan voor de afronding van haar ToxCare-project. In het ToxCare-project werd in de afgelopen jaren samen met lokale overheden en de IHPA (International HCH and Pesticides Association) naar oplossingen voor een pesticidenstortplaats in het vlakbij de Oezbeekse grens gelegen Kanibadam gezocht. De ingenieursbureaus Tauw en Witteveen+Bos deden onderzoek.
Juist de ervaring van Milieukontakt met de aanpak van Suzak A in Kirgizië was reden voor de Zwitserse universiteit om met Milieukontakt samen te werken. Wij kijken nu, samen met de Tadzjiekse afdeling van UNDP, IHPA en de Universiteit van Noordwest-Zwitserland, naar mogelijkheden voor risicoreductie en een duurzame oplossing voor de stortplaats in Kanibadam.
Niet ver van de Afghaanse grens hebben vluchtelingen, die een aantal jaren geleden door overstromingen elders uit Tadzjikistan werden verdreven, huizen gebouwd bovenop een kleine illegaal gegraven pesticidenstortplaats. De gezondheidsrisico’s voor de families die hier wonen zijn enorm. In samenwerking met bovengenoemde partners zoekt Milieukontakt naar projectgelden om ook dit probleem aan te pakken.

Milieukontakt start sponsorteam tijdens de Marathon van Amsterdam

Om extra geld te verwerven voor activiteiten die niet door projectsubsidies worden gedekt start Milieukontakt een sponsorteam tijdens de Tata Consultancy Services (TCS) Marathon van Amsterdam op zondag 18 oktober. Het team zal meedoen aan de TCS-Achtkilometerloop.
De door dit eerste Milieukontaktsponsorteam bijeengebrachte gelden zullen gebruikt worden voor Groene Agenda en Zonne-energieprojecten die Milieukontakt aan het opzetten is. Vanaf vandaag is inschrijving in het team mogelijk. Ook kunt u de teamleden sponsoren. Neem voor meer informatie contact op met Wouter Pronk via w.pronk@milieukontakt.nl.

Vrijwilligers aan de slag voor Milieukontakt

Sind een paar maanden zijn er twee vrijwilligers werkzaam bij Milieukontakt. In deze nieuwsbrief stellen ze zich graag even voor:

Eva den Hartog

Eva den Hartog

Eva den Hartog, sinds lang sympathisant en donateur van Milieukontakt, sinds voorjaar 2015 vrijwilliger. Slavist, docent Russisch (aan vwo en havo) in ruste. Coauteur van leerboeken en examens Russisch. Zeer milieubewust, totaal ondeskundig op de werkterreinen van Milieukontakt. Inzetbaar als manusje van alles, te beginnen bij nieuwsbrief en website.

nieuwsbrief-2015-3-Kateryna Okhotnyk

Kateryna Okhotnyk

Onze vrijwilligster Kateryna Okhotnyk heeft een Master in Ecologie en Milieubescherming (Faculteit van Geologie en Geografie, Nationale Universiteit van Dnipropetovsk, Oekraïne) en is gepromoveerd in Milieuveiligheid. Ze heeft ervaring met het geven van milieucursussen aan studenten, met het uitvoeren van milieucontroles bij Oekraïense bedrijven (kolenmijnen, chemische en metallurgische fabrieken), en als assistent projectmanager in een groot Duits-Oekraïens project over mijnafval. Kateryna’s persoonlijke interesses zijn milieuveiligheid van technische structuren, leren op afstand, project management en bewustwording van het publiek over milieu-onderwerpen. Kateryna ondersteunt Milieukontakt momenteel bij het ontwikkelen van projectvoorstellen in onder andere Oekraïne en Armenië.

  • Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen

    Laatste nieuwsbrief

    nieuwsbrief-2015-2
  • Support Milieukontakt

    ONLINE DONEREN
  • Archives

  • Categories

Milieukontakt International
building capacities - involving citizens - solving environmental problems

Theme Fadtastic by Andrew Faulkner.

Creative Commons License
Milieukontakt Website by Milieukontakt International is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 3.0 Netherlands License.