Green Agenda in Kosovo – Call for Tender

Posted on September 21, 2007 in Green agenda.

Milieukontakt je trenutno zainteresovan za CSO koji su interesovani za postavljanje procesa Zelene Agende u domaæoj zajednici (ili u bliskoj zajednici sa kojom veæ postoje dobri kontakti). Milieukontakt æe ponuditi podršku i savet o naèinu poèetka Zelene Agende u bliskoj saradnji ekipe obuèavalaca; i moguænost za CSO Zelene Agende da stupe u medjusobnom kontaktu i da pruže medjusobnu podršku gde je ona moguæa i neophodna. Time se nadamo da æemo razviti mrežu CSO Zelene Agende u Kosovu.

Sa ovim Pozivom za Ponudu (Tender) se pozivaju CSOi da apliciraju. Prvi korak selektivne procedure je pre-selekcija 8 CSOa za radionicu Zelene Agende koja æe biti održana od 26-28 oktobra. 3 CSO kandidata æe biti selektovana. Drugi korak selektivne procedure æe biti preduzet posle radionice na bazi krijterija, upitnika i aplikacije za radionicu. 3 odabrana CSOa æe biti zaduženi na primeni Zelene Agende u svojoj zajednici. Selektivni proces æe biti finaliziran krajem novembra 2007 godine.

Drage kolege,

Milieukontakt International je nedavno poèeo svoj èetvorogodišnji program Zelene Agende na Zapadnom Balkanu zvanom “Udruživanje Snaga za Održivu Buduænost Zapadnog Balkana”. Sem u Kosovu, program æe biti primenjen u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji. Projekat je poèeo 9 februara 2007 i trajaæe do 31 decembra 2010 godine.

Svrha ovog programa je doprinos procesu demokratizacije, održivog razvoja i stabilnosti na Zapadnom Balkanu kroz razvoj i primenu Zelenih Agenda: participarni (uèestvovanje) metod za razvijanje strategija održivog razvoja i plana akcija na lokalnom nivou uz aktivno uèešæe lokalnog stanovnika, CSOa, lokalnih vlada i poslovnih aktera. Zelena Agenda nije samo plan akcije nego praktièna primena Zelene Agende je veoma važan i esencijalni element programa. Milieukontakt poseduje pozitivna iskustva sa primenom metoda Zelene Agende u Hrvatskoj, Rumuniji, Moldaviji i Kirgistanu.

Milieukontakt je trenutno zainteresovan za CSO koji su interesovani za postavljanje procesa Zelene Agende u domaæoj zajednici (ili u bliskoj zajednici sa kojom veæ postoje dobri kontakti). Milieukontakt æe ponuditi podršku i savet o naèinu poèetka Zelene Agende u bliskoj saradnji ekipe obuèavalaca; i moguænost za CSO Zelene Agende da stupe u medjusobnom kontaktu i da pruže medjusobnu podršku gde je ona moguæa i neophodna. Time se nadamo da æemo razviti mrežu CSO Zelene Agende u Kosovu.

Sa ovim Pozivom za Ponudu (Tender) se pozivaju CSOi da apliciraju. Prvi korak selektivne procedure je pre-selekcija 8 CSOa za radionicu Zelene Agende koja æe biti održana od 26-28 oktobra. 3 CSO kandidata æe biti selektovana. Drugi korak selektivne procedure æe biti preduzet posle radionice na bazi krijterija, upitnika i aplikacije za radionicu. 3 odabrana CSOa æe biti zaduženi na primeni Zelene Agende u svojoj zajednici. Selektivni proces æe biti finaliziran krajem novembra 2007 godine.

Ako ste zainteresovani da uèestvujete u projektu i da vodite proces Zelene Agende u vašoj zajednici, molimo vas da popunite upitnik i aplikaciju koju æete naæi na web stranici Milieukontakt International www.milieukontakt.nl (kliknite na stranici za Kosovo) i pošaljete elektronskom poštom na sledeæe DVE e-mail adrese: s.bakker@milieukontakt.nl i shdeda@gmail.com.

Krajnji rok za pošiljku uptinika i aplikacije je 5 oktobar 2007, 17:00h. Svi upitnici i aplikacije koje dobijemo POSLE krajnjeg roka neæe biti uvažene. Nepotpuni upitnici i aplikacije takodje neæe biti uzete u obzir.

Sa poštovanjem,

Suzanne Bakker
s.bakker@milieukontakt.nl

Shkipe Deda
shdeda@gmail.com

  • Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen

    Laatste nieuwsbrief

    nieuwsbrief-2015-2
  • Support Milieukontakt

    ONLINE DONEREN
  • Archives

  • Categories

Milieukontakt International
building capacities - involving citizens - solving environmental problems

Theme Fadtastic by Andrew Faulkner.

Creative Commons License
Milieukontakt Website by Milieukontakt International is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 3.0 Netherlands License.