Tender for Serbian NGO

Posted on October 16, 2007 in Green agenda, multilingual, Theme.

Poštovani/-e,

Milieukontakt International je započeo novi, četvorogodišnji program, na zapadnom Balkanu pod nazivom “Udruživanje snaga za održivu budućnost na zapadnom Balkanu”. Program će se realizovati u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu. Trajanje projekta: 9. februar 2007 – 31. decembar 2010.

Glavni cilj programa je pružanje podrške procesu tranzicije ka (daljoj) demokratizaciji, održivom razvoju i stabilnosti na zapadnom Balkanu. Zelena agenda je participativni metod za kreiranje i implementaciju strategija i planova održivog razvoja na lokalnom nivou, uz aktivno učešće predstavnika različitih sektora zajednice u kojoj se proces odvija.

Prvi korak u proceduri selekcije je odabir 8 NVO-a za učešće na treningu koji je će se održati od 7 – 9. novembra, 2007. Finalna selekcija 3 NVO-a će slediti nakon treninga, na osnovu sledećih kriterijuma:

o upitnika i prijavnog formulara;
o rezultata postignutih na treningu;
o kvaliteta urađenog zadatka sa treninga.

Proces selekcije će biti završen početkom decembra 2007 godine.

Ukoliko je Vaša organizacija zainteresovana da započne sa realizacijom projekta Zelena agenda molimo Vas da ispunite UPITNIK ZA PROCENU KAPACITETA NVO-a i PRIJAVNI FORMULAR za trening .

Krajnji rok za slanje upitnika i prijavnog formulara je 25. oktobar 2007, do 17:00 h.

Molimo Vas, da imate u vidu da će se navedeni rok striktno poštovati. Upitnici i prijavni formulari pristigli nakon ovog roka, kao i nepotpuni upitnici i formulari neće biti uzeti u razmatranje.

Ukoliko je moguće upitnik i prijavni formular ispunite na engleskom jeziku. Molimo Vas, da imate u vidu da to nije jedan od kriterijuma za selekciju.

Jelena Scekic

Lokalni projekt menadzer

Milieukontakt International – Srbija

  • Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen

    Laatste nieuwsbrief

    nieuwsbrief-2015-2
  • Support Milieukontakt

    ONLINE DONEREN
  • Archives

  • Categories

Milieukontakt International
building capacities - involving citizens - solving environmental problems

Theme Fadtastic by Andrew Faulkner.

Creative Commons License
Milieukontakt Website by Milieukontakt International is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 3.0 Netherlands License.