Over Milieukontakt [Dutch]

Milieukontakt International is een non-profit organisatie die werkt aan concrete en duurzame oplossingen voor (onderschatte) milieuproblemen. Zo levert Milieukontakt een belangrijke bijdrage aan het opruimen van verouderde pesticiden in voormalige Sovjet-republieken. Een ander voorbeeld van het werk van Milieukontakt is de Groene Agenda ontwikkelingsstrategie. De Groene Agenda methode voor het ontwerpen van een ontwikkelingsstrategie voor rurale gebieden, dorpen of stadswijken werd in Milieukontaktprojecten over de laatste tien jaar ontwikkeld en is beproefd in meer dan tien landen. Niet de problemen, maar juist lokale natuur- en cultuurhistorische waarden staan centraal in een Groene Agenda.  Door samenwerking met lokale stakeholders (omwonenden, autoriteiten, experts of andere belanghebbenden) realiseert Milieukontakt duurzame oplossingen.

Meer dan vijfentwintig jaar ervaring

In 1988 richtten Milieudefensie, Frieds of the Earth International, Natuur en Milieu en Wise (World Information Service on Energy) Milieukontakt Oost-Europa op om milieuorganisaties in Oost-Europa te helpen zich beter te organiseren. Nog steeds werkt Milieukontakt hoofdzakelijk in de regio die vroeger Oost-Europa werd genoemd: de voormalige Sovjet-republieken, de Balkan, de Kaukasus en Centraal Azië. Milieukontakt raakte echter ook meer en meer betrokken bij projecten in landen als Zuid Afrika, Egypte, De Nederlandse Antillen en Vietnam.  Daarom heet de organisatie sinds 2005 Milieukontakt International.

Oplossingen

Milieukontakt werkt aan concrete en duurzame oplossingen voor (onderschatte) milieuproblemen, met een focus op de landen uit de voormalige Sovjet-Unie.

Participatie en bewustwording

Milieukontakt gelooft dat duurzame oplossingen tot stand komen door de samenwerking met lokale stakeholders zoals omwonenden, autoriteiten en experts. Milieukontakt versterkt daarnaast bewustwording van stakeholders over het verantwoord omgaan met de directe leefomgeving en het milieu.

Non-profit

Milieukontakt is een organisatie zonder winstoogmerk en afhankelijk van subsidies en donateurs.

Partners

Milieukontakt werkt samen met partners en opdrachtgevers bij het oplossen van milieuproblemen. Partners zijn onder andere de Nederlandse ingenieursbureaus Tauw en Witteveen+Bos, The International HCH and Pesticides Association (IHPA), de Agrarische Hogeschool CAH Vilentum, Green Cross Zwitserland, de VN Voedsel en Landbouw Organisatie (FAO) en de VN organisatie voor milieu (UNEP) .

Word donateur!

Milieuproblemen kennen geen grenzen.

We kunnen uw steun bij ons werk goed gebruiken! Uw donatie wordt besteed aan verbetering van het milieu in alle landen waar we werken.

Milieukontakt levert een belangrijke bijdrage aan het opruimen van verouderde pesticiden in voormalige Sovjet-republieken. Oude voorraden pesticiden bedreigen het milieu en de volksgezondheid in bijna elk land van de voormalige Sovjet-Unie. Verroeste vaten en kapotte zakken landbouwgif liggen in half gesloopte opslagplaatsen. Gif komt in het grondwater terecht en verspreidt zich over lange afstanden. Residuen van pesticiden worden inmiddels gevonden in vetweefsel van pooldieren. Milieukontakt helpt de lokale bevolking om de pesticiden te herpakken in o.a. Moldavië, Georgië, Kirgizië, Oekraïne en Tadzjikistan.

Maar daarnaast zal uw geld besteed worden aan het oplossen van milieuproblemen binnen onze Green Agenda projecten. Green Agenda is een door Milieukontakt ontwikkelde methode waarbij lokale NGOs in samwenwerking met de lokale bevolking in veelal kleine gemeenschappen een strategie maken voor duurzame ontwikkeling. Deze strategie wordt meestal door de lokale gemeenteraad aangenomen en uitgevoerd. We geven de lokale NGOs altijd een klein bedrag (seed financing) zodat ze de problemen die in de strategieën beschreven worden ook daadwerkelijk op kunnen lossen.

U kunt online doneren of uw bijdrage overmaken op bankrekening NL49 INGB 0000 0035 03 t.n.v. Stichting Milieukontakt International onder vermelding van “donatie”. Voor meer informatie kunt u deze website bekijken of contact opnemen via info@milieukontakt.nl of via telefoonnummer: 020-5318930.

ANBI status

De Stichting Milieukontakt International kent bij de belastingdienst een zogenoemde ANBI status. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden fiscale vrijstelling geniet bij een schenking aan onze stichting. Hierna treft u gegevens aan welke bepalend zijn voor de ANBI erkenning.

Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting Milieukontakt International is 0086.47.471. De stichting is opgericht op 23 juni 1988 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41207719.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

–          A.T. (Bram) de Borst, voorzitter

–          W. (Willem) Hendriks, secretaris

–          A.B.A. (André) Schroer, penningmeester

–          J.H. (John) Vijgen

De bestuursleden ontvangen géén vergoeding voor de uitoefening van hun bestuursfunctie.

Het jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording kunt u vinden onder het tabblad “Library and Archive”.

  • Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen

    Laatste nieuwsbrief

    nieuwsbrief-2015-2
  • Support Milieukontakt

    ONLINE DONEREN
  • Archives

  • Categories

Milieukontakt International
building capacities - involving citizens - solving environmental problems

Theme Fadtastic by Andrew Faulkner.

Creative Commons License
Milieukontakt Website by Milieukontakt International is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 3.0 Netherlands License.